Certyfikat PCBOK

Posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Badania Opinii Klientów.

Autentyczność certyfikatu możesz potwierdzić na stronie www.pcbok.pl.

Certyfikat PCBOK 2015 dla firmy May-Art